Šikula

Věnujeme se tradičním i netradičním výtvarným technikám, v průběhu roku si vyrobíme i dekorace nebo dárečky týkající se příslušné roční doby nebo tradice. Díky práci v malé skupince a delší časové dotaci mohou děti objevovat různé materiály, jejich vlastnosti a pracovní postupy, které jsou v podmínkách běžné mateřské či  základní školy těžce realizovatelné. Přístup, náročnost, pomůcky i materiály přizpůsobuji věkovému složení jednotlivých skupin i individuálním a momentálním požadavkům dětí. Děti nemusejí napodobovat díla dospělých ani svých kamarádů, ony jsou umělci. Vedeme je především k samostatné práci a iniciativě, tak aby mohly bez hranic využít svých tvůrčích schopností a výtvarného rozletu. Děti obdrží na záčátku kurzu notýsky, kam již od první hodiny zapisuji obecný popis, co s dětmi vyrábíme, co procvičujeme, co se jim povedlo a v čem se naopak budeme snažit zlepšit. Zaznamenávám zde  konkrétní postřehy ohledně tvoření a pokroků Vašeho dítěte.Pokud Vaše dítě navštěvuje MŠ Sibřina nebo ZŠ Koloděje, vyzvedneme jej a dle dohody buď Vám nebo do třídy/družiny opět vrátíme. Kapacita kurzu 10 dětí, veškerý materiál a pomůcky v ceně.
 

MŠ Sibřina - čtvrtek 13:15 - 14:15, 1300 Kč/16 lekcí, (4)5 - 10 let, začínáme 25.9.2014

Rozmazlínek Úvaly - úterý 13:30 - 14:30, 1400/15 lekcí 5-10 let, začínáme 30.9.2014

ZŠ Koloděje - čtvrtek 15:00 - 16:00, 1300 Kč/15 lekcí, 6 - 12 let, začínáme 2.10.2014