8. hodina - Strašidlo a víla temperovými barvami + tuší

14.11.2013 13:00

Co dnes procvičujeme:

Šikula Šik slečny
  • technika práce s temperovými barvami a dokreslení tuší, úchop štětce
  • rozvržení na velkoformátový papír
  • vlastní návrhy, fantazie
  • příprava na společný trojrozměrný projekt „Strašidlo“

Dětem se perfektně podařilo využít celou plochu papíru, dělaly pokusy s mícháním barev na paletě i na papíru, vyzkoušely si i dokreslení tuší a dřívkem.

  • technika práce s temperovými barvami a dokreslení tuší, úchop štětce
  • rozvržení na velkoformátový papír
  • vlastní návrhy, fantazie
  • společný trojrozměrný projekt „Víla“

Holky se nadšeně pustily do společného dílka ... které se nám určitě podaří!