6. hodina - Dokončení šperků + výroba dárkové krabičky

31.10.2013 13:00
Šikula:

Dokončení šperků + výroba dárkové krabičky

Šik slečny:

Dokončení šperků + výroba dárkové krabičky

Co dnes procvičujeme:

  • navlékání vlastnoručně vyrobených korálků
  • nácvik na kličku
  • práce s vodovými barvami, důraz na techniku
  • speciální fixy
  • výroba dárečku pro maminku
Děti si nejprve namalovaly vodovkami duhové korálky na barevnou čtvrtku, kladly jsme důraz na techniku (málo vody), poté pomalovaly hedvábný papír. Fixami dokreslily stuhy a další obrázky, slepily čtvrtku do válce. Poté navlékly vlastnoručně vyrobené korálky na stuhu a vybraly korálek do náušnic. Nakonec dáreček zabalily do balícího papíru a převázaly stužkou. Krabičky dokončíme v některé další hodině (spolu s obsahem).
  1. navlékání vlastnoručně vyrobených srdíček + korálků jako náramek + výroba náušnice
  2. výroba dalších šperků dle fantazie