9. hodina - Výroba částí těla strašidla ze slaného těsta + víly z modelářských hmot

21.11.2013 13:00
Šikula Šik slečny

Co dnes rozvíjíme:

  • Představivost, fantazii, tvořivost dětí
  • Práce v 3D :-) - modelování
  • Zručnost, hmat – práce s nástroji, modelování rukama
  • Spolupráce, komunikace  -  společná práce na projektu „Strašidlo“
  • Výroba svícnů – příprava na Vánoce

Děti si samy rozdělily úkol -  kluci budou dělat pro strašidlo tlapy a holky ruce. Těsto nejprve nakrájely, prohnětly, potloukly a plácaly, pak z něj vytvarovaly ruce a nohy a osobitě ozdobily. Dále pokračovaly ve výrobě 2 druhů svícnů (podle vlastní volby) a vlastních kreací J. Všechny děti musím moc pochválit! V dalších hodinách budeme výrobky malovat a do svícnu vyrobíme svíčku.

Se slečnami jsme vytvořily z moduritu ručky a růžičky pro vílu a ze samotvrdnoucí hmoty nožky. Holky se při práci "vyblbly" stejně jako předškoláci :-). Ještě si s nadšením odnesly slané těsto na tvoření doma.