16.hodina - Kresba zvířat

30.01.2014 13:00

Co dnes rozvíjíme:

  • práce s encyklopedií, zajímavosti o vybraných zvířatech
  • kresba tužkou, pastely – inspirace předlohou
  • úchop tužky!!
  • Malba pozadí, sladění pozadí a kresby

Tentokrát jsme se s dětmi věnovaly kresbě zvířat, inspirovaly jsme se encyklopedií. Nejprve tužkou načrtly obrysy, poté pastely spodobnily zvíře a volitelně ztvárnily pozadí anilinovými barvami nebo pastely. Velkoformátová čtvrtka je zezadu opatřena samolepící páskou. Děti si některé listy z encyklopedie půjčily domů na „prostudování“. Dbejte, prosím, na správný úchop tužky, je důležitý, aby děti nebolela ruka a kreslení a v budoucnu psaní pro ně nebylo náročné – přikládám obrázek.