Šikula děti 5 - 12 let samy

Díky práci v malé skupince a delší časové dotaci mohou děti objevovat různé materiály, jejich vlastnosti a pracovní postupy, které jsou v podmínkách běžné mateřské či  základní školy těžce realizovatelné. Přístup, náročnost, pomůcky i materiály přizpůsobuji věkovému složení jednotlivých skupin i individuálním a momentálním požadavkům dětí. Děti vedeme především k samostatné práci a iniciativě, tak aby mohly bez hranic využít svých tvůrčích schopností a výtvarného rozletu. Nenásilnou formou je naučíme mnoha výtvarným technikám, rozvíjíme jejich jemnou motoriku, znalosti, dovednosti i schopnost se soustředit. Podpoříme jejich fantazii, tvořivost, talent i chuť do „práce“. Budeme vyrábět zejména individuální výrobky, pro rozvoj spolupráce a komunikace mezi dětmi vytvoříme i společná díla. Každé dítko obdrží na začátku kurzu notýsek, kam zapisuji obecný popis, co s dětmi vyrábíme, procvičujeme, co se jim povedlo a v čem se naopak budeme snažit zlepšit. Zaznamenávám zde konkrétní postřehy ohledně tvoření a pokroků Vašeho dítěte. Kapacita kurzu 6 - 10 dětí.

 
Místo konání: DK Rozmazlínek,
Smetanova 203, Úvaly
MŠ Sibřina,
Říčanská 100, Sibřina
Věk dětí: 5 - 10 let 5 - 8 let
Termín: úterý 13:30 – 14:30, začínáme 30. 9. 2014 čtvrtek 13:15 - 14:15, začínáme 25.9.2014
Cena: 1400 Kč/15 lekcí, příp. 110 Kč 1300 Kč/16 lekcí