MŠ Sibřina pondělí 13:15 a úterý 13:15 a 14:30

24.10.2016 13:15
Co dnes rozvíjíme: stříhání hedvábného papíru, lepení, práce se štětcem, spojení s podzimem (dekorování listy), snaha o kompletní dokončení práce (dvojité nanášení lepidla), volba barev dle vlastní fantazie, radost z vlastnoručně vyrobeného svícnu. Děti si nejprve nalepily červené...
17.10.2016 13:15
Co dnes rozvíjíme: kresba černou fixou jako kontury, malba anilinovými barvami (důraz na detail), poznávání bylin, vůní, naplnění pytlíčků dle fantazie, omotávání přízí, uzlíky, nácvik na kličku, spolupráce, komunikace, práce ve dvojici. Děti nakreslily kontury květin černou fixou a dle...
10.10.2016 13:15
Co dnes rozvíjíme: základní pojmy prostorové orientace, schopnost vnímat a dodržovat pokyny, tvorba dle vlastní fantazie (razítkování, míchání barev), práce s temperovými barvami, stříhání pěny do podoby razítka, na jemnou motoriku náročné navlékání korálků pomocí seříznuté...
03.10.2016 13:15
Co dnes rozvíjíme: vlastní výroba těsta – odměřování surovin, hnětení, práce v několika skupinkách – dělba práce, hmat – modelování, práce s hmotou, vlastní obarvení hmoty, míchání barev, kombinace, práce s modelářskými nástroji, spolupráce, podělení se o různobarevná...
26.09.2016 00:00
S dětmi si vyrobíme notýsek, do kterého si každou hodinu nalepí mé sdělení z předchozí hodiny, ozdobí jej. Zároveň se navzájem představíme, seznámíme s pravidly a stylem práce a vyrobíme vlastní jmenovku. Co dnes rozvíjíme: vlastní návrhy, fantazie, lepení pomocí špachtličky i štětce, kresba...